Määrused ja tolliameti Saudi Araabia: TolliMeie Andmete Privaatsus ja meie Tingimused on uuendatud

Relvi ja elektroonilised seadmed on rangelt kontrollitud turvalisuse huvides

Näiteks liha, sanitaar-tunnistus on nõutav, ja peaks olema esitatud veterinaararsti teenuste eksportija riik, samuti tapmise tunnistuse vastavalt Islami riitused, mis on teinud Pädev Islami Asutus eksportija riik. Need dokumendid peavad olema allkirjastatud kas»kahepoolsed’ Kaubanduskoda või välisministeeriumi