Võrdlev Analüüs Kodanikuühiskonna Osalemine Avaliku Poliitika kujundamisel Valitud Araabia RiikideViimase kümne aasta jooksul, kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis Araabia maades on saavutanud märkimisväärseid parandusi, jõudluse ja võime taotluse muutmine seoses teatavate küsimuste kohta

Võrdlev analüüs põhines juhtumiuuringud neli ESCA riikidega, nimelt Jordaania, Liibanoni, Palestiina ja Jeemen

Juhtumiuuringutes käsitletud tegevuste kodanikuühiskonna organisatsioonid ja nende töökorralduse organiseerimisel propageerimise kampaaniad ja nõudlusel protestid, ja saavutada konkreetseid tulemusi mõjutavad avaliku korra, mille eesmärk on analüüsida nende võimet osaleda avaliku poliitika ja poliitiliste otsuste tegemise protsessi. Analüüsis jõuti järeldusele, et kodanikuühiskonna organisatsioonid on vaja keskenduda hoone oma institutsioonilist suutlikkust, parandades nende teadmisi, tööriistad, parandada oma pädevuse korraldamisel läbirääkimisi ja leida alternatiive, ja ka vajadust liikuda edasi seire ja analüüs, et nõudlus tegevus ja surve tõusta ja muuta